Referenser

Tågsystem

Med tågsystem har jobbat i flera år, bland annat som teknisk tolk och vid utbildningar. Jag har översatt och granskat både instruktions- och verkstadsböcker. Vissa lok har jag fått lära känna från alla sidor, t.o.m. under trafik.


Geologi och lantmäning

Det här var ett av mina mest intressanta projekt: att översätta en omfattande programvara för geologiska mätningar med alla sina strukturer och menyval till tyska. Sådant kan ta flera månader och man får väldigt stor förståelse för arbetssättet i en spännande bransch.


Geologiska markundersökningar

Upphandlingar inom byggbranschen föregås ofta av markundersökningar. Jag har översatt markanalyser och tunnelbeskrivningar inför infrastrukturutbyggnad i storstadsområden.


Byggavtal och upphandlingar

Inom den här branschen råder sträng sekretess. Jag har översatt många avtal och är medveten om vikten av den rätta formuleringen. Jag utarbetate förslag och gav råd angående gängse uttryckssätt och aktuellt gällande EU-lagstiftning.


Säkerhetskomponenter

En av mina kunder är en expansiv aktör inom automation och säkerhetssystem, där jag medverkat i översättning av komponentbeskrivningar till tyska. Här har det varit starkt fokus på att formulera kort och koncist samt att följa kundens terminologi till punkt och pricka.


Vindkraftverk

Att översätta dokumentationen till ett helt vindkraftverk låter väldigt omfattande, men det har visat sig vara ett utmanande och spännande projekt som föregicks av de redan nämnda markundersökningarna. Jag har medverkat i detalj- och funktionsbeskrivningar, säkerhets- och underhållsanvisningar mm.


Skogsmaskiner

Visste ni vad en ”Musmax” är? Jasså inte? Det visste inte jag heller. Men jag grävde ner mig i ämnet och lusläste kundens dokumentation. Med min bakgrund som maskiningenjör är det inte så svårt att anta nya utmaningar – som i detta fall – en flishugg.


Högspänning

Inom styrning av starkström får man inte riskera ett enda fel – konsekvenserna kan vara dramatiska. Men hur gör man när det redan finns flera olika ”riktiga” uttryck för en och samma sak? I det här projektet jobbade jag förutom med själva översättningen, med att skapa en konsekvent terminologi.