Språktjänster

Tolkning

Tolkuppdrag mellan Svenska och Tyska (konsekutiv och simultan tolkning). Tolken har flerårig tolkerfarenhet från både industriföretag och myndigheter. TÖI-föreskrifter (Tolk- och översättarinstitutet) tillämpas. Mer information om vad detta innebär, finns också på Kammarkollegiets hemsida.

Tolkning - bra att veta

Tolkning avser endast svenska-tyska. Om resor ska utföras i samband med uppdrag, tillkommer skäliga resekostnader från Göteborg. I övrigt gäller mina allmänna affärsvillkor. Vid alla tolkuppdrag kan ni räkna med en engagerad och erfaren tolk, som behärskar både konsekutiv och simultantolkning.